Hà Nội, ngày :
Địa chỉ liên lạc: Số 65 ngõ 52 đường Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam. Mob.: 0902264583 - Email: huuquangtran@gmail.com & banbientap@alasvietnam.vn
BCH mới của ALAS VN được bầu trong Đại Hội ngày 29/10/2017

DANH SÁCH TRÚNG CỬ VÀO BCH ALAS.VN
NHIỆM KỲ III (2017- 2020)
------***------
 
Số
thứ tự
Họ và Tên Năm sinh Thời gian
Học ALAS
1 Phạm Thị Phương Anh 1952 1959-1965
2 Dương Chân 1940 1949-1953
3 Đào Bá Cung 1944 1948-1962
4 Nguyễn Việt Dũng 1942 1950-1955
5 Vũ Đại Dương 1949 1956-1965
6 Đỗ Hữu Điển 1937 1946-1958
7 Vũ Thượng Hậu 1943 1949-1962
8 Vũ văn Hóa 1949 1956-1960
9 Vũ Quốc Hưng 1945 1951-1963
10 Đặng Duy Hùng 1945 1957-1964
11 Lương Tuấn Khanh 1951 1957-1962
12 Ngô Tiến Thị Khanh 1945 1954-1960
13 Trương Bảo Lan 1943 1952-1960
14 Nguyễn Kim Nhàn 1951 1957-1965
15 Trần Hữu Quang 1946 1952-1963
16 Nghiêm xuân Sơn 1950 1957-1965
17 Phạm Thị Trâm 1941 1954-1960
18 Vũ Minh Tuấn 1950 1956-1965
19 Nguyễn Mạnh Tùng 1945 1952-1962
20 Phí Ngọc Tụy 1941 1956-1961
21 Ngô Bích Vượng 1949 1956-1965
 Tin liên quan