Hà Nội, ngày :
Địa chỉ liên lạc: Số 65 ngõ 52 đường Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam. Mob.: 0902264583 - Email: huuquangtran@gmail.com & banbientap@alasvietnam.vn
HỌP BTC TỔNG KẾT NGÀY HỘI TRƯỜNG 25/10/2015
NGÀY 1/11/2015 BAN TỔ CHỨC ĐÃ HỌP TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
                   NGÀY HỘI TRƯỜNG ALBERT SARRAUT 25/10/2015
Toàn thể ban tổ chức đã thống nhât với kết luận của ông trưởng ban Vũ Thượng Hậu về hai vấn đề lớn : 
Hội trường Albert Sarraut ngày 25/10/2015 vừa qua đã thành công vượt quá sự mong đợi của ban tổ chức. Đa số trong hơn 300 ALASIENS tham dự của đủ các thế hệ đã súc động, phấn khích và mong muốn sẽ tiếp tục tổ chức những Hội trường như thế trong những năm tới.
Các thế hệ giáo chức, học sinh tình cảm sâu nặng với trường đã đoàn kết hợp tác cùng ban tổ chức, đóng góp tinh thần, công sức và vật chất để có được kết quả tốt đẹp như vậy. Ban tổ chức cũng đã thống nhất thông qua phần kinh phí .
 
Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn tất cả ALASIENS có mặt trong Hội trường 25/10/2015 hay từ những miền xa xôi đã gửi thư ảnh , bài viết, tiền ủng hộ…cho ban tổ chức. Đặc biệt là các Mạnh Thường Quân dưới đây :
 
1. Bà Ngô Bích Vượng: Đã đóng góp một chương trình âm nhạc chuyên nghiệp đặc sắc.
2. Ông Vũ Đại Dương : Đã ủng hộ 15,000,000 VND
3. Ông Nguyễn văn Lân :                15,000,000 VND
4. Ông Vũ Thượng Hậu :  “                10,000,000 VND
5. Bà Trần Tố Mai :                              5,000,000 VND
6. Ông Nghiêm Xuân Sơn :                5,000,000 VND
7. Ông Nguyễn An Kiều :                    2,000,000 VND
8. Bà Nguyễn thị Nguyệt Minh:         2,000,000 VND
9. Bà Trần thị Nhung:                          2,000,000 VND
10. Ông Lưu Mạnh Hiệp và 
Bà Phạm thị Phương Anh :                2,000,000 VND
11. Bà nguyễn thị Hoài An :       “        1,000,000 VND
12. Ông nguyễn Nhật Bích :               1,000,000 VND
13. Bà Phan Lệ nghi :                          1,000,000 VND
14. Ông Bùi Đình Thắng :           “         1,000,000 VND
15. Ông Paul Delsol:                            1,000,000 VND
16. Ông Dương Chân:                            500,000 VND
17. Ông Đỗ Hữu Điển:                            500,000 VND
18. Bà Nguyễn Thu Hà :                         500,000 VND
19. Ông Nguyễn Doãn Kim:                   500,000 VND
20. Ông Phạm Đỗ Nhật Tân :                 500,000 VND
 
Tin liên quan